Amonyum Klorür Teknik Özellikleri
 • Yaygın Adı : Amonyum Klorür
 • CAS Numarası : 12125-02-9
 • Molekül Formülü : NH4Cl
 • Molekül (Molar) Ağırlığı : 53,491 g/mol
 • Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuvallarda
Diğer Adlandırmalar;

· Sal Amonyak
· Amonyum Klorid
· Nişadır
· Amonyal Klorür
· Amonyum Muriad
· Ammoniac
· Ammonium Muriate
· Ammonium Chloride
· Amonyak Tuzu
· Azanyum Klorür
· Salmiac
· Ammonerik
· Darammon
· Amchlor
· Klorammonik

· Salammonit
· Ammonklor
· Kloramon
· Ammon Klor
· Ammonii Kloridum
· Amonyum Kloratum
· Cloruro de Amonio

Kullanım Alanları

Yoğunlukla aşağıdaki ürün guruplarında kullanılmaktadır.

Gıda katkı maddeleri -> Tatlandırıcılar

İnsan İlaçları -> Aktif Bileşenler

Kozmetik -> Tamponlama; Viskozite kontrolü

Diğer kullanım alanları;

Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık kimyasalları

Adsorbanlar ve emiciler

Tarım kimyasalları (böcek ilacı olmayan)

Bitirme ajanları

Korozyon inhibitörleri ve kireç önleyici maddeler

Fonksiyonel sıvılar (kapalı sistemler)

Petrol üretimine özgü işleme yardımcıları

Alev geciktiriciler

İyon değiştirme ajanları

Oksitleyici / indirgeyici ajanlar

atık su arıtma tesisinde kullanılır

Ara ürünler

Kaplama ajanları ve yüzey işleme ajanları

Tüketici tarafından kullanım alanları;

Tarım ürünleri (böcek ilacı olmayan)
Piller
Yapı / inşaat malzemeleri – ahşap ve işlenmiş ahşap ürünler
Temizlik ve mobilya bakım ürünleri
Elektrikli ve elektronik ürünler
Başka yerde kapsanmayan kumaş, tekstil ve deri ürünleri
Yemek paketleme
Yakıtlar ve ilgili ürünler
Başka yerde kapsanmayan metal ürünler
Fotoğraf malzemeleri, film ve fotoğraf kimyasalları
Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünlerde sertlik kazandırmak amacıyla kullanılır.
Su arıtma ürünlerinde özellikle reverse osmos sistemlerinde, yıkama ürünlerinde kullanılır.
Tarım sektöründe özellikle azot kaynağı olarak gübreleme sebebiyle kullanılmaktadır.
Kalay kaplama ve lehim yapışmasını arttırmak için ayrıca oksit kaplama kaldırmak için kullanılır.
Hayvanlar üzerinde özellikle keçi, sığır gibi hayvanlarda böbrek taşını önlemek için kullanılır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Amonyum klorür renksiz veya beyaz renkte olabileceği gibi kokusuz, suda kolayca çözünebilen, keskin bir tadı olan kübik kristalimsi yapıya sahip bir tuzdur.

Molekül ağırlığı 53.49 g/mol dür. Amonyak (NH3) ile hidroklorik asit (HCl) reaksiyona sokulmasıyla elde edilmektedir. Doğada doğal olarakta bulunan amonyum klorid, volkanik bölgelerde sıklıkla rastlanmaktadır. Oda sıcaklığında katı formda bulunan amonyum klorürün erime sıcaklığı 338 ˚C dir.

 • Buhar basıncı

(30 ˚C) 1.3 hPa
(250 ˚C) 67 hPa

 • Amonyum Klorür su içindeki çözünürlüğü

(20 ˚C) 372 g/L
(25 ˚C) 39.5 g / 100 g

 • Etanol içindeki çözünürlüğü

(19 ˚C) 0.6 g / 100 mL

Amonyum klorür çoğu endüstride bir yan ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin sodyum karbonat üretiminde amonyak soda prosesinde bir yan ürün olarak elde edilir. Amonyum perklorat üretiminde kullanılır.

Tepkime;

 • NH 3 + HCl → NH 4 Cl

PH olarak ise suda kütlece % 5’lik bir amonyum klorür çözeltisi, 4.6 – 6.0 arasında bir pH’a sahiptir .

 • Sulu çözeltinin pH’ı (25 ˚C):%1 5.5;  %3 5.1;  %10 5.0

Aseton , eter, etil asetat içinde neredeyse çözünmezken ; alkolde çözünür.

Klinik Kullanımı

Özellikle öksürük şuruplarında balgam söktürücü olarak kullanıldığı bilinmektedir. Vücuttaki amonyum iyonu (NH4 +) asit-baz dengesinin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Böbrek, özellikle metabolik asidozda homeostatik bir telafi mekanizması olarak asit-baz dengesinin korunmasında sabit anyonlarla birleştirmek için sodyum (Na +) yerine amonyum (NH4 +) kullanır. Amonyum Klorürün terapötik etkileri, böbreğin fazla kararlı anyonları uzaklaştırmak için amonyak kullanma kabiliyetinden ve amonyağın karaciğer tarafından üreye dönüştürülmesinden ve böylelikle hidrojen (H +) ve klorür (Cl–) iyonlarının salınmasına bağlıdır.

Kusma, mide aspirasyonu, mide fistül drenajı ve pilorik stenoz sonrası klorür kaybına bağlı metabolik alkalozlu hastalarda sistemik bir asitleştirici olarak kullanılır. Amonyum klorür ayrıca diüretiğe bağlı klorür tükenmesinin tedavisinde de kullanılmış ve etki göstermiştir. Genellikle Amonyum Klorür, sistemik ve üriner asitleştirici bir tuzdur. pH’ın korunmasına yardımcı olur ve hafif bir diüretik etki gösterir. Bu asit oluşturan tuz ayrıca mukoza zarlarını tahriş ederek balgam söktürücü bir etki yapar ve öksürüğün hafifletilmesi için kullanılır.

Amonyum Klorür Güncel Fiyatı

Amonyum klorür satışında sabit ücret politikası uygulamaya çalışıyoruz. Ancak fiyatı arz talep doğrultusunda ve amonyum klorür üretiminde kullanılan hammaddeler olan amonyak ve hidroklorik asit fiyatının artmasıyla beraber, doğru orantılı olarak artacaktır. En güncel fiyat teklifi almak ve sipariş vermek için lütfen iletişime geçin.

Amonyum Klorür Satışı

Satışlarımız uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilmek üzere farklı boyutlardaki çuvallarda satılmaktadır. Üretici firma tarafından farklı markalar, farklı ambalaj boyutlarında olabilmektedir. Amonyum klorür satış ve tedariki için ihtiyaç duyduğunuz talebi ürün sipariş formu üzerinden bildirerek teklif alabilirsiniz.

Ürün Sipariş Formu

  Whatsapp
  Selim Durmuş
  Selim Durmuş
  Merhaba,
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?